Home

Laatste logjes

Een nieuw weblog
Pantserjuffer met dauwdru…
Wespspin met prooi
Pareltjes ophangen
D-Day, Pointe du Hoc
Calvados in Normandië
De hommel, een kanjer in …

Laatste reacties

Ahmed ALOZADE: Your have a nice blog, co…
Bert: De url nog even hier: htt…
Bert: Beter laat dan niet zulle…
picpholio: Heel mooi in beeld gebrac…
Jan Mateboer: Wat een geweldig fotoblog…
klaproos: oh oh Jetske, dat word…
marjolein vh pl/m…: Ja hoor, ga meteen zo kij…
Joke: Ja ik kwam ze ook tegen. …
Joke: Goed gelukt Jetske, vroeg…
Joke: Zeker Jetske, ga direct g…

Categorieën

Bloemen, planten en bomen
Dieren
Diversen
Druppels
Gezin en familie
Het weer
Insecten
Koken en eten
Landschap en natuur
Macro-opnames
Onze tuin
Portret
Steden en dorpen
Vakantie
Vogels
Vroeger

Archieven

Aug 2019
Jul 2019
Jun 2019
Mei 2019
Apr 2019
Mrt 2019
Feb 2019
Jan 2019
Dec 2018
Nov 2018
Okt 2018
Sep 2018
Aug 2018
Jul 2018
Jun 2018
Mei 2018
Apr 2018
Mrt 2018
Feb 2018
Jan 2018
Dec 2017
Nov 2017
Okt 2017
Sep 2017
Aug 2017
Jul 2017
Jun 2017
Mei 2017
Apr 2017
Mrt 2017
Feb 2017
Jan 2017
Dec 2016
Nov 2016
Okt 2016
Sep 2016
Aug 2016
Jul 2016
Jun 2016
Mei 2016
Apr 2016
Mrt 2016
Feb 2016
Jan 2016
Dec 2015
Nov 2015
Okt 2015
Sep 2015
Aug 2015
Jul 2015
Jun 2015
Mei 2015
Apr 2015
Mrt 2015
Feb 2015
Jan 2015
Dec 2014
Nov 2014
Okt 2014
Sep 2014
Aug 2014
Jul 2014
Jun 2014
Mei 2014
Apr 2014
Mrt 2014
Feb 2014
Jan 2014
Dec 2013
Nov 2013
Okt 2013
Sep 2013
Aug 2013
Jul 2013
Jun 2013
Mei 2013
Apr 2013
Mrt 2013
Feb 2013
Jan 2013
Dec 2012
Nov 2012
Okt 2012
Sep 2012
Aug 2012
Jul 2012
Jun 2012
Mei 2012
Apr 2012
Mrt 2012
Feb 2012
Jan 2012
Dec 2011
Nov 2011
Okt 2011
Sep 2011
Aug 2011
Jul 2011
Jun 2011
Mei 2011
Apr 2011
Mrt 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010
Nov 2010
Okt 2010
Sep 2010
Aug 2010
Jul 2010
Jun 2010
Mei 2010
Apr 2010
Mrt 2010
Feb 2010
Jan 2010
Dec 2009
Nov 2009
Okt 2009
Sep 2009
Aug 2009
Jul 2009
Jun 2009
Mei 2009
Apr 2009
Mrt 2009
Feb 2009
Jan 2009
Dec 2008
Nov 2008
Okt 2008
Sep 2008
Aug 2008

Jetske Fotografie


Klik op de foto voor meer informatie.

Mailen?

Klik hier om een mail te versturen.

Rss etc.

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Dodenherdenking en Be… | Home | Harderwijk »

Bollenteelt, intensieve landbouw

Woensdag 06 Mei 2015 om 11:50

Vandaag vervolg ik de serie over de bollenvelden in de Noordoostpolder. In onderstaande serie leg ik het accent op de teelt van bloembollen en waarom deze teelt valt onder de intensieve landbouw. In de fotoserie komen werknemers uit Polen voor. Eén van de mannen sprak Duits, hij gaf mij toestemming om foto's te maken. Zij controleren het bollenveld op tulpen met een schimmel. De tulp wordt geplukt en de bol wordt aangestipt met een schimmelwerend middel.


Nederland is wereldberoemd om zijn bloembollen en bolbloemen. Nederlandse ondernemers hebben internationaal een sterke positie: 65% van de productie van bollen en meer dan 75% van de handel van bollen vindt plaats in of via Nederland. Ongeveer een derde van de geteelde bollen worden in Nederland gebruikt voor de productie van bolbloemen, die grotendeels worden geëxporteerd.


De bodem vergt bij de bollenteelt extra aandacht. Hier zijn meerdere redenen voor:
De meeste bolgewassen hebben geen wortelharen. De wortelharen maken een intensief contact met de bodem mogelijk en deze mogelijkheid ontbreekt dus bij bollen.


Bij veel planten kiemen de zaden in het voorjaar. De jonge planten hebben in het begin nog niet veel voedingsstoffen nodig. Pas als de grond warmer wordt en meer voedingsstoffen gaat leveren neemt de behoefte toe. Bolgewassen hebben al voedingsstoffen nodig voordat de mineralisatie van organische stof goed op gang is gekomen.


In de natuur groeien bollen ondiep in een enigszins humushoudende grond. Vanwege de kans op vorstschade en ziekten worden bollen vrij diep geplant en ook vaak in zand-, zavel- of kleigronden met lage organische stofgehalten.


Wortelvorming in de herfst is belangrijk. Er wordt evenwel vaak laat geplant waardoor er minder tijd is voor wortelvorming. Een humushoudende grond met een goede structuur die de beworteling stimuleert is dan extra belangrijk.


De reden van het late planten is dat er pas geplant wordt als de bodemtemperatuur onder de 12°C ligt, dit in verband met de kans op Fusarium (schimmel) en Augusta (virusziekte). Dit is rond 1 oktober op zavel- en kleigrond.


Om een goede bodemkwaliteit voor een teelt te krijgen zijn bodemwerking, bemesting en teelt in een vruchtopvolging met bodemverzorgende gewassen en groenbemesters van belang. Men kan dus niet ieder jaar bollen kweken op hetzelfde stuk land, vruchtwisseling is hierbij heel belangrijk.


Bij de bollenteelt worden heel veel bestrijdingsmiddelen gebruikt, daarbij staan de lelies aan kop. Op de lelievelden wordt veel en frequent gespoten, vaak wel 2 keer per week. Dit zorgt voor grote onrust bij de bevolking vanwege de gezondheidsrisico's.
Zie ook dit filmpje en dit filmpje. Of lees bijvoorbeeld hier en hier. Samen met Korea en Japan zijn we koploper van landen met het hoogste gifgebruik.


Men is druk bezig met een onderzoek om een oplossing te vinden voor het overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen. Bij dit project kweekt men de bollen wel in de buitenlucht maar dan bovengronds en wel op substraat of op water. Dit revolutionaire teeltsysteem biedt talloze voordelen ten opzichte van de traditionele teelt in de grond. Als bollentelers de bollen niet langer in de grond telen, zijn ze grotendeels verlost van bodemgebonden ziekten. Daarnaast hebben ze de teeltomstandigheden beter in de hand, waardoor ze gericht kunnen sturen op een hogere opbrengst of een betere kwaliteit. Bovendien gaan de verliezen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu omlaag omdat de ondergrond is afgedekt. Alles wat uitspoelt is daardoor op te vangen.


Van de bestrijdingsmiddelen maak ik een overstap naar het onderwerp beregening. Ik wist dat bollen niet van natte voeten houden en verbaasde mij, tijdens de rondgang door de Noordoostpolder, over de veelvuldige beregening. Ik ben mij daarom gaan verdiepen in deze materie. Ook hier vormt zich een probleem, door meer grondwateronttrekkingen en drainage dan bij oorspronkelijk agrarisch gebruik neemt de verdroging toe.


Bij de bollenteelt op zavelgronden en kleigronden kan niet met hoge grondwaterstanden worden gewerkt. Er treedt dan luchtgebrek op en ook berijden geeft problemen.


De grondwaterstand moet tenminste ca. 70 cm onder maaiveld liggen en op gevoelige gronden met hogere lutum- en organische stofgehalten tenminste 90 cm onder maaiveld. Ook wanneer er fijn zand aanwezig is die interne slemp kan veroorzaken is een goede ontwatering tot 90 cm onder maaiveld belangrijk.


Verder moet de waterafvoer tenminste 10 mm per dag bedragen. De capillaire opstijging zou 6 mm per dag moeten bedragen, maar dat is op zavel- en kleigronden vaak niet meer dan 2 mm en beregenen wordt in het groeiseizoen belangrijk.


De ondiepe beworteling van bolgewassen speelt een rol bij de grote vochtbehoefte. Er zijn geen wortels die diep gaan en veel vocht uit de ondergrond kunnen halen.


Omdat bollen een goed doorwortelbare laag onder de boldiepte moeten hebben wordt er vaak vrij diep geploegd. De kans bestaat dat de poriënstructuur naar de ondergrond verbroken wordt en er waterstagnatie optreedt. Tevens wordt het organische stofgehalte lager. Een goede bodemstructuur in de laag onder boldiepte is belangrijk. Vooral op humusarme zwaardere gronden kan bij laat ploegen onder natte omstandigheden schade aan de bodemstructuur aangericht worden.


Als ik dit allemaal zo lees dan is het nog niet zo eenvoudig om bollenboer te zijn.


Discussies tussen de landbouw en de bevolking kennen we al jaren. Varkensmesterijen, de plofkippen en de legbatterijen zijn onderwerpen van discussie. Inmiddels kennen we het scharrelvarken, de scharrelkip, het scharrelei en biologisch vlees. Daar moeten we wel meer voor betalen. Hoe kijken jullie nu aan tegen de tulpen in jullie tuin? Krijgen we in de toekomst biologische tulpenbollen en zijn we bereid om daar meer voor te betalen?

Bron: deze site en deze site
4 reacties

wat een enorme wijsheid in dit blog Jetske, veel dingen die ik niet eens wist over een tulp:-)
en ik denk velen met mij niet,
zo zie je maar weer dat bloggen wel heel bijzonder is :-)
klaproos (Email) (URL) - 06 05 15 - 13:50

schitterende foto's en boeiende informatie..

hier steek ik wat van op Jetske..

groeten
willy (Email) (URL) - 06 05 15 - 19:29

Er staan sowieso geen tulpen in mijn tuin Jetske, kan je vraag dus niet beantwoorden :) Een dagje polder levert de bekende kleurige landschappen met strakke lijnen op. Leuk dat je hier was op een moment dat er volop gewerkt werd aan de teelt. Je hebt er weer een mooie en informatieve serie van gemaakt
Henk Jonkvorst (Email) (URL) - 06 05 15 - 20:39

Mooi informatief logje over de tulpenteelt.
Dankzij de arbeiders in het veld is het een serie geworden zoals we die niet vaak zien. Heel mooi!
Jan K. alias Afanja (URL) - 15 05 15 - 15:11


  
Persoonlijke info onthouden?

Emoticons /

Spam is vervelend... En zo te voorkomen
 

  (Register your username / Log in)

Kattebel:
Verberg email:

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.