Home

Laatste logjes

Ik, een onderbeet ...
Stokrozen met (on)gewenst…
Sint Jansvlinder
Weerbeeld in de vakantie
Boekenmarkt
Weer terug met vlinders
Boerendag

Laatste reacties

Henk Jonkvorst: Lijkt me een prima hulpje…
willy: dia alpaca heb je fraai g…
willy: een bijzonder mooi en inf…
klaproos: fantastisch op de foto g…
Jan K. alias Afan…: We treffen hier de laatst…
Henk Jonkvorst: Foto 5, 7 en 8 zijn echt …
Anna: Mooi en leerzaam; foto 5 …
willy: meel mooie foto's van de …
Leo: Die St.Jansvlinder heb je…
Jan K. alias Afan…: Mooi dat je die Sint Jans…

Categorieën

Bloemen, planten en bomen
Dieren
Diversen
Druppels
Gezin en familie
Het weer
Insecten
Koken en eten
Landschap en natuur
Macro-opnames
Onze tuin
Portret
Steden en dorpen
Vakantie
Vogels
Vroeger

Archieven

Jul 2016
Mei 2016
Apr 2016
Mrt 2016
Feb 2016
Jan 2016
Dec 2015
Nov 2015
Okt 2015
Sep 2015
Aug 2015
Jul 2015
Jun 2015
Mei 2015
Apr 2015
Mrt 2015
Feb 2015
Jan 2015
Dec 2014
Nov 2014
Okt 2014
Sep 2014
Aug 2014
Jul 2014
Jun 2014
Mei 2014
Apr 2014
Mrt 2014
Feb 2014
Jan 2014
Dec 2013
Nov 2013
Okt 2013
Sep 2013
Aug 2013
Jul 2013
Jun 2013
Mei 2013
Apr 2013
Mrt 2013
Feb 2013
Jan 2013
Dec 2012
Nov 2012
Okt 2012
Sep 2012
Aug 2012
Jul 2012
Jun 2012
Mei 2012
Apr 2012
Mrt 2012
Feb 2012
Jan 2012
Dec 2011
Nov 2011
Okt 2011
Sep 2011
Aug 2011
Jul 2011
Jun 2011
Mei 2011
Apr 2011
Mrt 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010
Nov 2010
Okt 2010
Sep 2010
Aug 2010
Jul 2010
Jun 2010
Mei 2010
Apr 2010
Mrt 2010
Feb 2010
Jan 2010
Dec 2009
Nov 2009
Okt 2009
Sep 2009
Aug 2009
Jul 2009
Jun 2009
Mei 2009
Apr 2009
Mrt 2009
Feb 2009
Jan 2009
Dec 2008
Nov 2008
Okt 2008
Sep 2008
Aug 2008

Jetske Fotografie


Klik op de foto voor meer informatie.

Mailen?

Klik hier om een mail te versturen.

Rss etc.

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Stokrozen met (on)gewenste gasten

Woensdag 27 Juli 2016 om 14:16

In onze voortuin staan vele stokrozen in verschillende kleuren. Stokrozen behoren tot de drachtplanten. Drachtplanten zijn planten die nectar en/of stuifmeel leveren en zjin dus belangrijk voor bijen. Bijen leven van nectar en stuifmeel. Nectar is een zoete stof die door bloemen wordt afgescheiden. Nectar dient hoofdzakelijk als brandstof. De bijen hebben het nodig om hun spieren te bewegen en dus te kunnen vliegen. Stuifmeel hebben de bijen vooral nodig om hun larven te voeden. Het is de bouwstof voor de opbouw van hun lichaam. Bijen kunnen dus niet leven zonder bloemen en bloemen produceren geen zaad en vruchten als ze niet bestoven zijn. Wij hebben in onze tuin 16 hoogstam fruitbomen en zijn dus afhankelijk van de bijen. Het is belangrijk om de tuin aantrekkelijk te houden voor de bijen van het vroege voorjaar tot en met de herfst. Om de bijenstand te helpen hebben we dus zoveel mogelijk planten die aantrekkelijk zijn voor de bijen en daarnaast gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen.Vele van onze stokrozen hebben het dit jaar zwaar te verduren.Dit jaar hebben we, net als de rest van Nederland en België, veel meer slakken in onze tuin dan andere jaren, dit komt door het warme en vochtige weer.Behalve de bladeren worden nu ook de bloemknoppen en bloemen van de stokrozen aangevreten. Het slijmerig spoor "schittert" in het zonlicht. Ik pluk de slakken maar handmatig van de planten en gooi ze in de groene container.Gelukkig hebben we nog wel voldoende bloemen over zodat ook de gewenste gasten een kostje bij elkaar kunnen scharrelen, zoals deze zweefvlieg.In Nederland zijn circa 360 soorten bijen bekend. Slechts één hiervan is de bekende honingbij. De honingbij komt in Nederland niet of nauwelijks in het wild voor. De honingbij wordt door imkers gehouden in bijenkasten en is daarom niet echt als een wilde diersoort te beschouwen. De overige bijensoorten beschouwen we wel als ‘wilde’ bijen, omdat zij niet door de mens verzorgd worden.Wilde bijen zijn zeer divers in grootte, uiterlijk en levenswijze., van de kleine zwartglimmende maskerbijtjes tot grote harige hommels, allen behoren ze tot de groep van de wilde bijen. Het determineren van de vele soorten wilde bijen is lastig. Ik vond een site die wellicht kan helpen bij het determineren, klik hier.De bij duikt op de kop in de kern van de stokroos om vervolgens in een rap tempo om de meeldraad te draaien. De bij klopt en veegt op deze manier het stuifmeel bij elkaar.Bovenstaande foto's zijn gemaakt met mijn "nieuwe" Canon 50D. Toen mijn 40D het begaf ben ik op zoek gegaan naar een goed alternatief en die heb ik gevonden in zijn opvolger, de 50D. Met deze tweedehands camera hoop ik weer een paar jaar vooruit te kunnen

Sint Jansvlinder

Zondag 24 Juli 2016 om 11:17

Afgelopen week was ik tijdens een warme zomderdag aan het fotograferen bij Jan in Fryslân. We kozen voor het Weinterper Skar als locatie om te fotograferen. Omdat mijn Canon 40D het begeven heeft "schroefde" ik mijn macro-objectief op de Canon 5D. Voorheen gebruikte ik de 5D voor landschapsfoto's en de 40D voor opnames met het tele-objectief of macro-objectief. Jan en ik liepen samen het noordelijke pad op. Het pad lag uit de wind en pal in de zon, na amper tien meter hield Jan het voor gezien. De warmte had alle energie uit zijn lijf doen wegvloeien en zijn benen voelden aan als elastiek. Jan ging terug richting de auto en koos voor een plekje op de slagboom in de schaduw.

Na het noordelijke pad koos ik voor het zuidelijke pad. Achtereenvolgens legde ik een vrouwtje blauwe glazenmaker, een pyamavlieg en een watersnuffel vast. Ik heb getracht zo goed mogelijk te determineren, maar als ik het mis heb hoor ik dat graag. Met name de blauwe waterjuffers zijn lastig uit elkaar te houden, mede omdat ik alleen maar een foto heb van de zijkant en niet van bovenaf.Langs het zuidelijke pad stonden enkele distels en daarop zat een vlinder die ik nog niet eerder vastlegde. Het is de Sint Jansvlinder.

De verschillende kleuren komt door de inval van het zonlicht.

Een hommel wilde ook van de distel snoepen, maar dat feest ging niet door. De grootste won.Jan had een mooi plekje gevonden dichtbij de auto, op zijn stoel en in de schaduw kon hij het zo goed volhouden. Hij hoefde niet eens achter insecten aan te vangen, ze kwamen bij hem.


Weerbeeld in de vakantie

Donderdag 21 Juli 2016 om 22:30

Terwijl nu de mussen (red. mossen) dood van het dak vallen hebben wij het in onze vakantie niet zo getroffen met het weer. We hadden vele dreigende luchten met zo nu en dan een bui.Er blies een harde wind over de Dwingelerstroom.

We hadden regen, onweer en hagel.Maar na regen komt zonneschijn......en dan is het tijd om de fiets te pakken en te fietsen over het Dwingelderveld.Uiteindelijk is het "Oost west, thuis best". Deze lucht legde ik vanavond vast achter ons huis en ook dan is het genieten.


Het Rode Klif (Reaklif)

Woensdag 29 Juni 2016 om 12:01

Vanaf het Mirnser Klif reden we langs de kust naar het westen. We passeerden het gehucht Laaksum en even verderop lag onze laatste bestemming van die dag en wel het Rode Klif (In het Fries: Reaklif). Zie Google Maps.Het Rode Klif is een deel van de eindmorene van de ijskap uit de Saale - ijstijd. Deze morene loopt van Texel naar Wieringen via de Gaasterlandse kliffen over Urk, Schokland en Vollenhove naar het oosten. Het Rode Klif is tien meter boven N.A.P. en bestaat uit roodachtig leem. Van het oorspronkelijke klif is nog maar een deel over. Vroeger was de zuidzijde onbegroeid en deze rees als een rood klif op uit de Zuiderzee. De hoogte van het klif en de kleur sprak tot de verbeelding. Men vertelde dat het een oude vulkaan was die in oeroude tijden vuur had gespuwd. Aan het begin van de jaartelling zou het klif hebben gebrand en het vuur zou door offers aan de god Stavo te brengen, zijn gedoofd.Behalve het Rode klif is dit stukje bekend om een andere belangrijke gebeurtenis. Het eerste wat opvalt als je de auto parkeert bij het Rode klif is het grote monument.Voor de Friezen is persoonlijke vrijheid en politieke vrijheid een van de hoogste waarden. In de Middeleeuwen vertaalde deze vrijheidsdrang zich in fel verzet tegen het feodale stelstel. De Friezen ontwikkelden een eigen vrijheidsideologie. Volgens deze ideologie hoefden de Friezen behalve de keizer geen enkele autoriteit te erkennen. Hoewel deze ideologie al in de Middeleeuwen werd betwist, heeft zij tot 1498 stand gehouden. Niet alleen in de tijd van de Republiek maar ook in het hedendaagse Nederland is het Friese vrijheidsideaal levend gebleven.
De veldslag die het meest tot de verbeelding spreekt is die van 26 september1345 toen de jonge graaf Willem van Holland en Henegouwen met zijn ridders tegen Friesland optrok. Het ridderleger kwam vanuit West-Friesland over de Zuiderzee naar Stavoren. Dat is ook het jaartal dat staat vermeld op het monument.1. Graaf Willem zet voet aan wal, ten noorden van Stavoren
2. Friese troepen trekken hem tegemoet en verslaan de graaf met al zijn mensen.
3. Onderwijl is Jan van Henegouwen, de heer van Beamumnt, aan land gekomen. Hij heeft ten zuiden van Stavoren zijn kamp opgeslagen.
4. De Friezen trekken zich op het Klootster van Sint Odulf terug, waar ze door de troepen van Beamumont aangevallen worden. Ook die slag wordt door de Friezen gewonnen.De slag werd gekenmerkt door een aantal tactische missers van de Hollanders. Allereerst verdeelden zij hun strijdmacht in tweeën. Willem landde ten noorden van Stavoren en Jan van Beaumont ten zuiden van deze stad. Daarnaast zette Willem de aanval overhaast in zonder op zijn boogschutters te wachten. Met een kleine groep van 500 man bereikte hij het Sint-Odulphusklooster, omdat de Friezen bewust terugweken. Daarna sneden zij Willem echter van de hoofdmacht van zijn troepen af en vernietigden hem.Vervolgens keerden ze zich tegen Willems hoofdmacht die niet kon vluchten, omdat de schepen buitengaats lagen. Toen ook deze troepen waren vernietigd, richtten zij zich tegen Jan van Beaumont. Deze had zich tot dan toe afzijdig gehouden. De Friezen konden hem verslaan omdat hij zijn legerkamp slecht had gekozen met de zee in de rug, zodat zijn leger zich niet kon terugtrekken. De Friezen volgden de Hollanders zelfs tot in het water waar zij ze neersloegen.In de twintigste eeuw zocht de Friese Beweging een symbolische plek om haar strijd voor taal en cultuur te gedenken. Na de Tweede wereldoorlog werd de vrijheidsstrijd van 1345 met die van 1945 verbonden. Sinds 1945 is het Rode Klif de plek waar de Friezen jaarlijks hun eeuwenlange strijd herdenken en deze plaatsen in het kader van strijd voor de rechten van mensen en volkeren op de hele wereld. Bovenstaande informatie heb ik overgenomen van het informatiebord bij het monument.
Jan, een oprjochte Fries, poseert bij de steen met de tekst: "1345 leaver dea as slaef", wat betekent: "Liever dood dan slaaf".Het is tijd om de vreedzame schitteringen van het IJsselmeer achter ons te laten om na deze prachtige dag huiswaarts te keren.


Waterpret bij het Mirnser Klif

Maandag 27 Juni 2016 om 17:08

Vanaf het Oudemirderklif reden we naar onze volgende bestemming en wel naar het Mirnserklif, zie Google Maps . Bij Oudemirderklif - wat ongeveer 8 meter boven NAP ligt - kun je niet bij de waterkant komen, daarentegen kun je bij het Mirnserklif genieten van het strand en waterpret in ondiep water.Jan koos een grote boomstam uit als zitplaats en tuurde over het IJsselmeer. Ik vleide mij op een plaid op het zand voor een powernap.Bij het Mirnserklif is het goed toeven voor jong en oud. De kinderen kunnen er prachtig spelen op het gras, op de klimtoestellen, op het strand en in het water. Voor een versnapering kan men terecht in het naastgelegen Paviljoen 't Mirnserklif.Het ondiepe water is ook een geliefd plekje voor kitesurfers.Op die dag was er een aanlandige wind. De surfer liet zich door de wind terugvoeren naar het strand. Als hij dichtbij het strand was liet hij zijn kite zakken, stapte van zijn kiteboard .......en liep dan tegen de wind in terug naar zijn startpunt.En zo krijg je "vanzelf" een gespierd lijf.De vijf vriendinnen waren inmiddels "door" en riepen om het hardst dat het water, heerlijk was. Het kleine mannetje wat aanvankelijk alleen aan het spelen was scharrelde mooi richting de meisjes. Hij was duidelijk niet bang aangelegd.Het duurde maar even en het mannetje stond in het middelpunt van de belangstelling. Als dat over pakweg tien jaar nog zo is, dan belooft dat nog wat. ;)


Volgende 5